There is grandeur in this view of life

martins bioblogg

Archive for the ‘genetik’ Category

På dna-dagen: Gener, orsak och verkan

leave a comment »

”DNA, livets molekyl” … Visst, DNA är en viktig och snygg biomolekyl. Men varför skulle inte en komplex kolhydrat, ett protein eller en membranlipid förtjäna det namnet?

Det finns två perspektiv på genetik som jag brukar tjata om. Å ena sidan: genetik som handlar om vad molekylära gener gör och vad de har för funktion. Å andra sidan: genetik som är studiet av ärftliga skillnader mellan individer, och i förlängningen populationer och arter. Genetik beskrivs ibland som en vetenskap som handlar om ”koder” och ”information”. Det ligger något i det, men jag tror det är bra att vara lite försiktig med metaforerna. Jag misstänker att koder och information inte är något vi bara hittar liggande ute i naturen, så att säga, utan mänskliga tolkningar.

Ja, vissa DNA-sekvenser skrivs av till mRNA som kodar för proteiner. Här betyder ”kodar för” att sekvensen har tripletter av baser som är komplementära mot tRNA-molekyler som bär aminosyror. Andra sekvenser motsvarar RNA-molekyler som har någon annan funktion. Men de orsakande faktorerna till att ett visst RNA uttrycks vid en viss tid finns inte i DNA, utan någon annan stans. DNA är en del av mekanismen, men det är också RNA-polymeraset som skriver av det, spliceosomen som sätter ihop aktivt mRNA, de system av enzymer som tillverkar nukleotiderna och så vidare, och så vidare. Processen aktiveras av vad som händer i organismens miljö, interna processer som omfattar många delar av cellen eller helt olika delar av kroppen osv. På så sätt är kärnan med sitt DNA en organell vilken som helst.

Men! Det finns ett sammanhang där det är befogat att prata om genetiska orsaker, nämligen ärftliga skillnader mellan individer. Det går att hitta (och faktiskt konstruera) exempel på individer där dramatiska skillnader i egenskaper som utseende och beteende beror på en skillnad i DNA-sekvens — en genetisk variant eller ”gen” i den klassiska bemärkelsen. Det förstås, det kan finnas andra typer av ärftlighet som inte beror på DNA, och i så fall borde de också räknas med här. Men de flesta saker som inuti celler kan göra skillnad i en organisms egenskaper — proteiner, membranlipider, kolhydrater, små organiska molekyler osv — nollställs mellan generationerna, när könsceller bildas och utvecklingen så att säga börjar om varje generation. Men DNA går i arv — med sin ”information”, om en så vill.

(Den 25 april 1953 publicerades artiklarna som presenterade DNA-molekylens struktur. Därav DNA-dagen. Min DNA-dagspost från förra året: På dna-dagen)

Written by mrtnj

26 april, 2015 at 00:01

Publicerat i genetik, molekylärgenetik

Tagged with , , ,

Paper: ”Mixed ancestry and admixture in Kauai’s feral chickens: invasion of domestic genes into ancient Red Junglefowl reservoirs”

with one comment

We have a new paper almost out (now in early view) in Molecular Ecology about the chickens on the Pacific island Kauai. These chickens are pretty famous for being everywhere on the island. Where do they come from? If you use your favourite search engine you’ll find an explanation with two possible origins: ancient wild birds brought over by the Polynesians and escaped domestic chickens. This post on Kauaiblog is great:

Hawaii’s official State bird is the Hawaiian Goose, or Nene, but on Kauai, everyone jokes that the “official” birds of the Garden Island are feral chickens, especially the wild roosters.

Wikepedia says the “mua” or red jungle fowl were brought to Kauai by the Polynesians as a source of food, thriving on an island where they have no real predators. /…/
Most locals agree that wild chickens proliferated after Hurricane Iniki ripped across Kauai in 1992, destroying chicken coops and releasing domesticated hens, and well as roosters being bred for cockfighting. Now these brilliantly feathered fowl inhabit every part of this tropical paradise, crowing at all hours of the day and night to the delight or dismay of tourists and locals alike.

In this paper, we look at phenotypes and genetics and find that this dual origin explanation is probably true.

jeff_trimble_kauai_chickens_cc_by_nc_sa

(Chickens on Kauai. This is not from our paper, but by Jeff Trimble (cc:by-sa-nc) published on Flickr. There are so many pretty chicken pictures there!)

Dom, Eben, and Pamela went to Kauai to photograph, record to and collect DNA from the chickens. (I stayed at home and did sequence bioinformatics.) The Kauai chickens look and sound like mixture of wild and domestic chickens. Some of them have the typical Junglefowl plumage, and other have flecks of white. Their crows vary in the length of the characteristic fourth syllable. Also, some of them have yellow legs, a trait that domestic chickens seem to have gotten not from the Red but from the Grey Junglefowl.

We looked at DNA sequences by massively parallel (SOLiD) sequencing of 23 individuals. We find mitochondrial sequences that fall in two haplogroups: E and D. The presence of the D haplogroup, which is the dominating one in ancient DNA sequences from the Pacific, means that there is a Pacific component to their ancestry. The E group, on the other hand, occurs in domestic chickens. It also shows up in some ancient DNA samples from the Pacific, but not from Kauai (and there is a scientific debate about these sequences). The nuclear genome analysis is pretty inconclusive. I think what we would need is some samples of possible domestic source populations (Where did the escapee  chickens came from? Are there other traditional domestic sources?) and a better sampling of Red Junglefowl to make better sense of it.

When we take the plumage, vocalisation and mitochondrial DNA together, it looks like this is a feral admixed population of either Red Junglefowl or traditional Pacific chickens mixed with domestics. A very interesting population indeed.

Kenneth Chang wrote about the paper in New York Times; includes quotes from Eben and Dom.

E Gering, M Johnsson, P Willis, T Getty, D Wright (2015) Mixed ancestry and admixture in Kauai’s feral chickens: invasion of domestic genes into ancient Red Junglefowl reservoirs. Molecular ecology

Written by mrtnj

8 april, 2015 at 20:46

Morning coffee: cost per genome

leave a comment »

I recently heard this thing referred to as ”the most overused slide in genomics” (David Klevebring). It might be: what it shows is some estimate of the cost of sequencing a human genome over time, and how it plummets around 2008. Before that, the curve is Sanger sequencing, and then the costs show second generation sequencing (454, Illumina and SOLiD).

cost_genome

The source is the US National Human Genome Research Institute, and they’ve put some thought into how to estimate costs so that machines, reagents, analysis and people to do the work are included and that the different platforms are somewhat comparable. One must first point out that downstream analysis to make any sense of the data (assembly and variant calling) isn’t included. But the most important thing that this graph hides, even if the estimates of the cost would be perfect, is that to ”sequence a genome” means something completely different in 2001 and 2015. (Well, with third generation sequencers that give long reads coming up, the old meaning might come back.)

For data since January 2008 (representing data generated using ‘second-generation’ sequencing platforms), the ”Cost per Genome” graph reflects projects involving the ‘re-sequencing’ of the human genome, where an available reference human genome sequence is available to serve as a backbone for downstream data analyses.

The human genome project was of course about sequencing and assembling the genome into high quality sequences. Very few of the millions of human genomes resequenced since are anywhere close. As people in the sequencing loop know, resequencing with short reads doesn’t give you a genome sequence (and neither does trying to assemble a messy eukaryote genome with short reads only). It gives you a list of variants compared to the reference sequence. The usual short read business has no way of detect anything but single nucleotide variants and small indels. (And the latter depends … Also, you can detect copy number variants, but large scale structural variants are mostly off the table.) Of course, you can use these edits to reconstruct a consensus sequence from the reference, but it would be a total lie.

Again, none of this is news for people who deal with sequencing, and I’m not knocking second-generation sequencing. It’s very useful and has made a lot of new things possible. It’s just something I think about every time I see that slide.

Written by mrtnj

2 april, 2015 at 07:15

Interaktioner mellan gener förklarar antagligen inte den saknade ärftligheten

leave a comment »

Har fått flera tips om den här artikeln:

Asko Mäki-Tanila & William Hill (2014)  Influence of Gene Interaction on Complex Trait Variation with Multilocus Models. Genetics.

Den har en hyfsat torr titel och rätt många ekvationer och handlar om något av det intressantaste nämligen kvantitativa egenskaper och gen–gen-interaktioner. Saknad heritabilitet är ett känt genetiskt problem. Det finns flera förslag på lösningar och det är bara att välja sin favorit. Författarnas beräkningar tyder på att den antagligen inte förklaras av interaktioner mellan gener. (Varning: ganska lång och nördig bloggpost. Som vanligt.)

Vad är heritabilitet? Vi tänker oss en egenskap som varierar i en population. Om egenskapen är ärftlig kommer en del av variationen att gå i familjen. Och om vi mäter den och har ett släktträd över individerna kan vi uppskatta hur stor del av variationen som förklaras av släktskap. Detta uttrycks som varianser och kvoten mellan additiv genetisk varians och den totala variansen kallas heritabilitet. (Vadå ”additiv”? Vi kommer tillbaka till det.) Heritabiliteten är ett bråktal mellan noll och ett där ett större värde är en större ärftlig komponent.

Vad är det som saknas? Vi ska inte göra någon katalog, men det finns otaliga olika egenskaper hos växter och djur som är delvis ärftliga. Många har också gjort genetisk kartläggning (en samling tekniker som jag ofta tjatar om, bara delvis för att jag jobbar med dem) för att hitta de gener som förklarar ärftligheten och kunna undersöka hur de fungerar. Problemet är att de gener som går att hitta nästan alltid bara förklarar en liten andel av den ärftliga variationen. För nästan alla egenskaper finns det en avsevärd ”saknad heritabilitet” som måste bero på okända genetiska varianter. Den saknade delen är nästan alltid mycket större än den som förklaras av kända varianter. Exempel: Nyligen publicerades en analys av mänsklig längd baserad på 250 000 individer (Wood & al 2014). Den hittar cirka 700 genetiska varianter som tillsammans förklarar ungefär en femtedel av heritabiliteten.

Okej, så var gömmer den sig? Förmodligen är det är många varianter som bidrar med mycket små enskilda effekter. Då skulle det behövas ännu större studier för att hitta dem. I vissa egenskaper kanske det också är frågan om ovanliga varianter som bara finns i vissa familjer. I så fall skulle de inte hittas i stora populationsstudier utan drunkna i bruset. Men det finns också mer exotiska hypoteser om den saknade heritabiliteten. En är att det skulle vara epigenetisk variation snarare än genetisk (varför jag inte tror det är förklaringen borde jag skriva mer om någon annan gång). En annan är gen–gen-interaktioner, eller på genetiskt fikonspråk epistasi.

Dags att återvända till den additiva genetiska variansen. Det kan nämligen finnas en genetisk komponent som inte direkt går i arv från föräldrar till avkomma. Anlagen går i arv, naturligtvis, men avkommans egenskaper kan bli helt annorlunda om det finns interaktioner mellan olika genetiska varianter. Det blir tydligast med ett exempel med en egenskap som kan delas in i tydliga kategorier och som styrs av varianter på två gener. Det här är ett exempel från världens bästa organism, nämligen hönan.

Titta på bilden. Panel A: en vanlig enkel hönskam. Panel C: pärlkam som orsakas av en genreglerande variant i genen SOX5 (Wright & al 2009). Panel B: rosenkam, som orsakas av omflyttning som påverkar regleringen av genen NMR2 (Imsland & al 2012). Panel D: valnötskam, vilket är vad som händer de som bär båda mutationern. SOX5 och NMR2 är aktiva i samma cellpopulation i förstadiet till kammen under embroynalutvecklingen. Interaktionen mellan varianter som påverkar SOX5 och NMR2 beror förmodligen på att de ingår samma system som bygger upp kammen.

kammar_imsland

(Figur 1 från Imsland & co 2012. cc:by-3.0)

Nu är de flesta intressanta egenskaper inte så enkla och kategoriska som kamtyperna. Principen är ändå densamma. Effekten av en genetisk variant kan bero på vilka andra varianter individen bär på. Detta kallas epistasi.

Det Mäki-Tanilas & Hill tittat närmare på är vad som händer på populationsnivå. De utgår från en hyfsat realistisk situation, det finns ett antal genetiska varianter på olika gener, som alla påverkar samma egenskap. Om varianterna dessutom interagerar med varandra, vad händer med den genetiska variansen? Är den fortfarande huvudsakligen additiv, alltså sådan som går i arv från föräldrar till avkomma, eller blir det en stor icke-additv genetisk varianskomponent istället? På det hela taget så blir det oftast mest additiv genetisk varians, även om det finns interaktioner mellan varianterna.

Varför? Om vi tittar på undantagen: Interaktioner blir märkbara på populationsnivå när det är få varianter som påverkar en egenskap eller när varianterna är vanliga i populationen. Om det är många gener som påverkar egenskapen så späs interaktioneffekterna ut, men epistasi kan ha stor effekt på egenskaper med relativt enkel genetik och få gener. Sådana egenskaper verkar inte vara så vanliga, men de kan finnas. Om en av allelerna (de räknade bara på bara fallet med två alleler per gen) är ovanlig betyder det också att epistasi spelar mindre roll. Om de flesta indiver är genetiskt lika kommer det vara väldigt ovanligt att samma individ bär på flera av varianterna som krävs för att interaktionseffekten ska märkas.

Ta ett helt hypotetiskt exempel: Gen 1 har två varianter stora A och lilla a. Gen 2 ha två varianter stora B och lilla b. Varianten A gör dig i medeltal 1 mm längre. B gör dig också i medeltal 1 mm längre. Men om du råkar ha både A och B får du en extra skjuts på 2 mm, förutom den sammanlagda effekten. Men om populationens genpool nästan helt domineras av a på Gen 1 och b på Gen 2 så kommer individer med både A och B vara väldigt ovanliga. De har ingen större effekt på längdfördelningen i populationen, sådär i allmänhet. Men de gör att enskilda individer med ovanliga genotyper blir ovanligt långa.

Så, författarna hävdar att interaktioner antagligen inte förklarar den saknade heritabiliteten. Tidigare har Zuk m.fl (Zuk & al 2012) föreslagit att en förklaring skulle kunna vara att interaktioner mellan gener stör skattningen av heritabilitet. Mäki-Tanilas & Hills modell tyder på att egenskaper beter sig additivt i alla fall, så det är okej att ignorera interaktioner i heritabilitetsmätningar. Vem som har rätt beror på vilken modell som stämmer bäst med hur komplexa ärftliga egenskaper egentligen fungerar. Jag är böjd att tro att det är den senare modellen, men är inte helt säker.

Det finns en sorts motsättning om epistasi. Å ena sidan verkar egenskaper ha mycket additiv varians. Å andra sidan går det att hitta mängder av interaktioner på molekylär nivå. Gener borde interagera. Om Mäki-Tanila & Hill har rätt så har de förklaringen: det är mycket möjligt att det finns massor av epistasi, men under de vanliga förhållanden är den dominerande varianskomponenten ändå den additiva. Vi som gillar interaktioner kan äta kakan och ha den kvar.

Interaktioner är fortfarande intressanta. För att kunna förutsäga en individs egenskaper från dess genotyper behövs information om hur varianter interagerar med varandra. Det är möjligt att epistasi visar sig vara vanligt i komplexa egenskaper (som en del misstänker). Problemet är att det är så svårt att studera. Att söka efter interagerande par av gener är rutin i vissa typer av kartläggning (som de experimentkorsningar jag sysslar med) men svårare i helgenomsassociation. Jag tror inte det är någon som vet riktigt hur det ska gå till.

Written by mrtnj

12 oktober, 2014 at 12:39

Finding the distance from ChIP signals to genes

with one comment

I’ve had a couple of months off from blogging. Time for some computer-assisted biology! Robert Griffin asks on Stack Exchange about finding the distance between HP1 binding sites and genes in Drosophila melanogaster.  We can get a rough idea with some public chromatin immunoprecipitation data, R and the wonderful BEDTools.

Finding some binding sites

There are indeed some ChIP-seq datasets on HP1 available. I looked up these ones from modENCODE: modENCODE_3391 and modENCODE_3392, using two different antibodies for Hp1b in 16-24 h old embroys. I’m not sure since the modENCODE site doesn’t seem to link datasets to publications, but I think this is the paper where the results are reported: A cis-regulatory map of the Drosophila genome (Nègre & al 2011).

What they’ve done, in short, is cross-linking with formaldehyde, sonicate DNA into fragments, capture fragments with either of the two antibodies and sequence those fragments. They aligned reads with Eland (Illumina’s old proprietary aligner) and called peaks (i.e. regions where there is a lot of reads, which should reflect regions bound by Hp1b) with MACS. We can download their peaks in general feature format.

I don’t know whether there is any way to make completely computation predictions of Hp1 binding sites but I doubt it.

Some data cleaning

The files are available from ftp, and for the below analysis I’ve unzipped them and called them modENCODE_3391.gff3 and modENCODE_3392.gff3. GFF is one of all those tab separated text files that people use for genomic coordinates. If you do any bioinformatics type work you will have to convert back and forth between them and I suggest bookmarking the UCSC Genome Browser Format FAQ.

Even when we trust in their analysis, some processing of files is always required. In this case, MACS sometimes outputs peaks with negative start coordinates in the beginning of a chromosome. BEDTools will have none of that, because ”malformed GFF entry at line … Start was greater than end”. In this case, it happens only at a few lines, and I decided to set those start coordinates to 1 instead.

We need a small script to solve that. As I’ve written before, any language will do, but I like R and tend to do my utility scripting in R (and bash). If the files were incredibly huge and didn’t fit in memory, we’d have to work through the files line by line or chunk by chunk. But in this case we can just read everything at once and operate on it with vectorised R commands, and then write the table again.

modENCODE_3391 <- read.table("modENCODE_3391.gff3", stringsAsFactors=F, sep="\t")
modENCODE_3392 <- read.table("modENCODE_3392.gff3", stringsAsFactors=F, sep="\t")

fix.coord <- function(gff) {
 gff$V4[which(gff$V4 < 1)] <- 1
 gff
}

write.gff <- function(gff, file) {
 write.table(gff, file=file, row.names=F, col.names=F,
       quote=F, sep="\t")
}

write.gff(fix.coord(modENCODE_3391), file="cleaned_3391.gff3")
write.gff(fix.coord(modENCODE_3392), file="cleaned_3392.gff3")

Flybase transcripts

To find the distance to genes, we need to know where the genes are. The best source is probably the annotation made by Flybase, which I downloaded from the Ensembl ftp in General transfer format (GTF, which is close enough to GFF that we don’t have to care about the differences right now).

This file contains a lot of different features. We extract the transcripts and find where the transcript model starts, taking into account whether the transcript is in the forward or reverse direction (this information is stored in columns 4, 5 and 7 of the GTF file). We store this in a new GTF file of transcript start positions, which is the one we will feed to BEDTools:

ensembl <- read.table("Drosophila_melanogaster.BDGP5.75.gtf",
           stringsAsFactors=F, sep="\t")

transcript <- subset(ensembl, V3=="transcript")
transcript.start <- transcript
transcript.start$V3 <- "transcript_start"
transcript.start$V4 <- transcript.start$V5 <- ifelse(transcript.start$V7 == "+",
                           transcript$V4, transcript$V5)

write.gff(transcript.start, file="ensembl_transcript_start.gtf")

Finding distance with BEDTools

Time to find the closest feature to each transcript start! You could do this in R with GenomicRanges, but I like BEDTools. It’s a command line tool, and if you haven’t already you will need to download and compile it, which I recall being painless.

bedtools closest is the command that finds, for each feature in one file, the closest feature in the other file. The -a and -b flags tells BEDTools which files to operate on, and the -d flag that we also want it to output the distance. BEDTools writes output to standard out, so we use ”>” to capture it in a text file.

Here is the bash script. I put the above R code in clean_files.R and added it as an Rscript line at the beginning, so I could run it all with one file.

#!/bin/bash
Rscript clean_files.R

bedtools closest -d -a ensembl_transcript_start.gtf -b cleaned_3391.gff3 \
  > closest_element_3391.txt
bedtools closest -d -a ensembl_transcript_start.gtf -b cleaned_3392.gff3 \
  > closest_element_3392.txt

Some results

With the resulting file we can go back to R and ggplot2 and draw cute graphs like this, which shows the distribution of distances from transcript to Hp1b peak for protein coding and noncoding transcripts separately. Note the different y-scales (there are way more protein coding genes in the annotation) and the 10-logarithm plus one transformation on the x-axis. The plus one is to show the zeroes; BEDTools returns a distance of 0 for transcripts that overlap a Hp1b site.

closest_3391 <- read.table("~/blogg/dmel_hp1/closest_element_3391.txt", header=F, sep="\t")

library(ggplot2)
qplot(x=log10(V19 + 1), data=subset(closest_3391, V2 %in% c("protein_coding", "ncRNA"))) +
  facet_wrap(~V2, scale="free_y")

distance_hist

Or by merging the datasets from different antibodies, we can draw this strange beauty, which pretty much tells us that the antibodies do not give the same result in terms of the closest feature. To figure out how they differ, one would have to look more closely into the genomic distribution of the peaks.

closest_3392 <- read.table("~/blogg/dmel_hp1/closest_element_3392.txt", header=F, sep="\t")

combined <- merge(closest_3391, closest_3392,
                  by.x=c("V1", "V2","V4", "V5", "V9"),
                  by.y=c("V1", "V2","V4", "V5", "V9"))

qplot(x=log10(V19.x+1), y=log10(V19.y+1), data=combined)

between_antibodies

(If you’re wondering about the points that end up below 0, those are transcripts where there are no peaks called on that chromosome in one of the datasets. BEDTools returns -1 for those that lack matching features on the same chromosome and R will helpfully transform them to -Inf.)

About the DGRP

The question mentioned the DGRP. I don’t know that anyone has looked at ChIP in the DGRP lines, but wouldn’t that be fun? Quantitative genetics of DNA binding protein variation in DGRP and integration with eQTL … What one could do already, though, is take the interesting sites of Hp1 binding and overlap them with the genetic variants of the DGRP lines. I don’t know if that would tell you much — does anyone know what kind of variant would affect Hp1 binding?

Happy hacking!

Written by mrtnj

4 juli, 2014 at 20:08

Journal club of one: ”Genome-wide association of foraging behavior in Drosophila melanogaster fails to support large-effect alleles at the foraging gene” (preprint)

with 4 comments

This preprint was posted on bioRxiv and Haldane’s sieve. It tells the story of one of the best known genetic variants affecting behaviour, the foraging gene in Drosophila melanogaster. for is still a nice example of a large-effect variant causing (developmentally) pleiotropic effects. However, Turner & al present evidence questioning whether for has any substantial effect in natural populations of flies. I think it’s self-evident why I’m interested.

They look at previous evidence for foraging as a quantitative trait gene in files sampled from natural populations and perform genome-wide association and population genetic tests with 35 DGRP lines, finding nothing at the for locus.

Comments:

(Since this is a preprint, I will feel free to suggest what I think could be improvements to the manuscript. Obviously, these are just my opinions.)

I’m not convinced one can really separate a unimodal from a bimodal distribution with 36 data points? Below are a few histograms simulated from a mixture of two normal distributions where 25 samples are ”rovers” and 11 ”sitters”.

bimodal

For fun, I also tested for normality with the Shapiro-Wilks’ test as the authors did, and about half of 1000 tests reject. My histograms should not be overinterpreted; I just generated two normal distributions with means log10(2.66) and log10(1.3) with standard deviations 0.1. I don’t know the actual standard deviations of the forS and forR reference strains. Of course, when the standard deviation is small enough, the distributions clearly separate and Shapiro-Wilks’ test will reject.

Power is difficult, but in this case the authors are looking at a well-known effect. They should be able to postulate some reasonable effect-sizes given the literature and the difference between the reference strains and make sure that they’re actually powered to detect it. 35 individuals for a GWAS is not much. They may still have good power to detect a effect of the size expected at for, at least in the single-point test, but it would be nice to demonstrate it. Power feels particularly pertinent as the authors claim to find evidence of absence. The same thing should apply to the population genetic tests, though it’s probably harder to know what effects to expect there.

The authors discuss alternative interpretations, and mention  the fact that in their hands the reference strains did not travel nearly as long as in previous experiments. How likely is it, though, that the variant isn’t segregating in Raleigh but in the populations previously sampled?

Literature

Thomas Turner, Christopher C Giauque, Daniel R Schrider, Andrew D Kern. (2014) Genome-wide association of foraging behavior in Drosophila melanogaster fails to support large-effect alleles at the foraging gene. Preprint on bioaRxiv. doi: 10.1101/004325

Written by mrtnj

30 april, 2014 at 19:59

På dna-dagen

with one comment

Idag är det tydligen dna-dagen enligt någon; det är i alla fall roligare än kanelbullens dag. Den 25 april 1953 var dagen då artiklarna (Watson & Crick 1953; Franklin & Gosling 1953; Wilkins, Stokes & Wilson 1953) om dna-molekylens struktur publicerades, och dagen då en typ 150-årig jakt på arvsanlagens molekylära natur på något sätt kulminerade. Från äckligt var från något sår till dna-sekvenser, typ. Alla har sett någon bild på dna-strängen, så jag väljer medvetet att inte visa någon sådan. Istället tänkte jag skriva några rader om dna som kod, en vanlig metafor som både är bra och dålig.

Deoxyribonukleinsyra (dna) är en uppbyggt av en ryggrad av deoxyribos samt olika kombinationer av fyra kvävebaser (adenosin, tymin, guanidin och cytosin; de förkortas med sin begynnelsebokstav som A, T, G och C). De kan kombineras i olika ordning och det är följden av A, T, G och C som bildar den dna-sekvens som lagrar biologisk information. En normal dna-molekyl består av två strängar som löper i motsatt riktning. Baserna bildar par där G kombineras med C och A med T. Båda strängarna lagrar alltså samma information men i motsatt och, som det kallas, komplementär riktning.

Sedan bildar dna-molekyler kromosomer: en kromosom är en lång dna-molekyl upplindad på proteiner. Vi diploida organismer har två uppsättningar av våra kromosomer: en från mamma och en från pappa. Genomet är den sammanlagda sekvensen från en uppsättning av alla kromosomer. När en pratar om det mänskliga genomet menar en den mänskliga referenssekvensen, som är ett exempel på hur en uppsättning kromosomer kan se ut. Det finns naturligtvis genetisk variation mellan indiver. Ta till exempel följande bit från människans kromosom 1:

>1 dna:chromosome chromosome:GRCh37:1:11013:12345:1
GGGGGTTGGGGGGGCGTGTGTTGCAGGAGCAAAGTCGCACGGCGCCGGGCTGGGGCGGGG
GGAGGGTGGCGCCGTGCACGCGCAGAAACTCACGTCACGGTGGCGCGGCGCAGAGACGGG
TAGAACCTCAGTAATCCGAAAAGCCGGGATCGACCGCCCCTTGCTTGCAGCCGGGCACTA
CAGGACCCGCTTGCTCACGGTGCTGTGCCAGGGCGCCCCCTGCTGGCGACTAGGGCAACT
GCAGGGCTCTCTTGCTTAGAGTGGTGGCCAGCGCCCCCTGCTGGCGCCGGGGCACTGCAG
GGCCCTCTTGCTTACTGTATAGTGGTGGCACGCCGCCTGCTGGCAGCTAGGGACATTGCA
GGGTCCTCTTGCTCAAGGTGTAGTGGCAGCACGCCCACCTGCTGGCAGCTGGGGACACTG
CCGGGCCCTCTTGCTCCAACAGTACTGGCGGATTATAGGGAAACACCCGGAGCATATGCT
GTTTGGTCTCAGTAGACTCCTAAATATGGGATTCCTGGGTTTAAAAGTAAAAAATAAATA
TGTTTAATTTGTGAACTGATTACCATCAGAATTGTACTGTTCTGTATCCCACCAGCAATG
TCTAGGAATGCCTGTTTCTCCACAAAGTGTTTACTTTTGGATTTTTGCCAGTCTAACAGG
TGAAGCCCTGGAGATTCTTATTAGTGATTTGGGCTGGGGCCTGGCCATGTGTATTTTTTT
AAATTTCCACTGATGATTTTGCTGCATGGCCGGTGTTGAGAATGACTGCGCAAATTTGCC
GGATTTCCTTTGCTGTTCCTGCATGTAGTTTAAACGAGATTGCCAGCACCGGGTATCATT
CACCATTTTTCTTTTCGTTAACTTGCCGTCAGCCTTTTCTTTGACCTCTTCTTTCTGTTC
ATGTGTATTTGCTGTCTCTTAGCCCAGACTTCCCGTGTCCTTTCCACCGGGCCTTTGAGA
GGTCACAGGGTCTTGATGCTGTGGTCTTCATCTGCAGGTGTCTGACTTCCAGCAACTGCT
GGCCTGTGCCAGGGTGCAAGCTGAGCACTGGAGTGGAGTTTTCCTGTGGAGAGGAGCCAT
GCCTAGAGTGGGATGGGCCATTGTTCATCTTCTGGCCCCTGTTGTCTGCATGTAACTTAA
TACCACAACCAGGCATAGGGGAAAGATTGGAGGAAAGATGAGTGAGAGCATCAACTTCTC
TCACAACCTAGGCCAGTAAGTAGTGCTTGTGCTCATCTCCTTGGCTGTGATACGTGGCCG
GCCCTCGCTCCAGCAGCTGGACCCCTACCTGCCGTCTGCTGCCATCGGAGCCCAAAGCCG
GGCTGTGACTGCT

Men om jag intresserade mig för den här sekvensen skulle jag antagligen betrakta den på en ännu högre abstraktionsnivå, ungefär såhär. Detta är en bild från genomläsaren Ensembl. Detaljerna är inte så viktiga; poängen med den här illustrationen är att genetiken till stor del abstraherar bort den underliggande biokemin. Vi betraktar inte dna-sekvensen direkt, utan med olika bekvämare representationer av dna-sekvensen.

ensembl_human_chr1

Ibland pratar en om den genetiska koden. Med det uttrycket avses inte hela genomet, utan de ungefär 2% som specificerar sekvensen för proteiner. Det är nämligen så att vissa dna-sekvenser, proteinkodande gener, följer en viss kod som motsvarar en sekvens av aminosyror. Aminosyror, i sin tur, bygger upp proteiner, som är biologiskt aktiva stora organiska molekyler som gör saker i celler och kroppar. Proteiner kan vara enzymer som katalyserar olika reaktioner, transportproteiner som flyttar molekyler fram och tillbaka, strukturella proteiner som bygger upp vävnader etc etc. Den genetiska koden, som det kallas, betsår av tripletter av baser, där en tre baser motsvarar en aminosyra. ATG till exempel, motsvara aminosyran metionin samt även startsignalen för att bygga ett protein. TTT motsvarar fenylalanin, GTA valin och så vidare. TAA, TAG eller TGA innebär att den kodande genen är slut och att proteinsekvensen är färdig.

Men det finns andra dna-sekvenser som har andra funktioner än att koda för proteiner. De är svårare att beskriva och hantera, för deras kod är inte lika regelbunden och lätthanterlig som den genetiska koden, men de är ändå viktiga. Till exempel finns det dna-sekvenser som reglerar när och hur mycket olika delar av kroppen kommer använda proteinkodande gener till att faktiskt tillverka proteiner.

Majoriteten av genomet består inte av gener, utan av diverse jox som inte fyller någon direkt funktion. Spaghettikod är ett skällsord som programmerare ibland använder för kod som är svår att överblicka, förvirrande, och som när den körs kommer hoppa hit och dit. Om det mänskliga genomet ska beskrivas som kod är det förmodligen någon sorts spaghettikod. Jag tänkte länge att ett datorprogram är en fruktansvärt dålig metafor för ett genom, eftersom programkod är konstruerad av mänskliga medvetanden som har en plan. Men mina vänner som arbetar med programmering har övertygat mig om att ett tillräckligt stort mjukvaruprojekt med många inblandade ibland utvecklas lite som ett genom, med en kombination av slumpvisa händelser och naturligt urval, inte bara som en process av rationell design.

Written by mrtnj

25 april, 2014 at 20:58

Publicerat i genetik, molekylärgenetik

Tagged with ,

Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 1 367 andra följare